Academic Staff

Photo Name Specialization Profile
Dr. Wilson Kuria Kimani Dr. Wilson Kuria Kimani

Large Animal Surgery

Dr. Daniel Wambua Muasya Dr. Daniel Wambua Muasya

Veterinary Medicine

Dr. Lilyan Wanjiku Mathai Dr. Lilyan Wanjiku Mathai

Veterinary Surgery

Dr. Ambrose Kipyegon Ng’eno Dr. Ambrose Kipyegon Ng’eno

Theriogenology

DR. TITUS CHEMANDWA NDIWA Dr. Titus Chamandwa Ndiwa

Wildlife Science

Dr. Peter Kimeli Dr. Peter Kimeli

Large Animal Surgery

Dr. Shepelo Getrude Peter Dr. Shepelo Getrude Peter

Large Animal Medicine

Dr. Esther Wanjiku Macharia Dr. Esther Wanjiku Macharia

Small Animal Surgery

Dr. Wilkister Nakami Nabulindo Dr. Wilkister Nakami Nabulindo

Theriogenology

Dr. Willy Mwangi Edwin Dr. Willy Mwangi Edwin

Small Animal Surgery

Dr. Anne Ndululu Ndeke Dr. Anne Ndululu Ndeke

Theriogenology

Dr. Titus Enock Adhola Dr. Titus Enock Adhola

Wildlife Science

Dr. Sharon Nthenya Mbindyo Dr. Sharon Nthenya Mbindyo

Small Animal Medicine

Prof. James Nguhiu-Mwangi Prof. James Nguhiu-Mwangi (Chairman, Clinical Studies)

Large Animal Surgery

Dr. John Kaunga Muthee Dr. John Kaunga Muthee

Large Animal Medicine

Dr. Eliud Mbuki Nderitu Dr. Eliud Mbuki Nderitu

Small Animal Surgery

Dr. Patricia Nekesa Wasike Dr. Patricia Nekesa Wasike

Small Animal Medicine

Dr. Caleb Odhiambo Bwanga Dr. Caleb Odhiambo Bwanga

Theriogenology

Dr. Kenneth Mbai Dr. Kenneth Mbai

Theriogenology

Dr. Tequiero Abuom Okumu Dr. Tequiero Abuom Okumu

Large Animal Medicine

Dr. Samuel Muchane Muchai Dr. Samuel Muchane Muchai

Wildlife Science

Prof. John Demesi Mande Prof. John Demesi Mande (Dean Faculty of Veterinary Medicine)

Small Animal Surgery

Prof. Peter Felix Mulwa Mbithi Prof. Peter Felix Mulwa Mbithi

Large Animal Surgery

Prof. David O. Kihurani Prof. David O. Kihurani

Large Animal Surgery

Prof. George Karuoya Gitau Prof. George Karuoya Gitau

Large Animal Medicine and Epidemiology

Prof. Eddy Mosoti Mogoa Prof. Eddy Mosoti Mogoa

Large Animal Surgery

Prof. Henry M’Ikiungu Mutembei Prof. Henry M’Ikiungu Mutembei

Theriogenology

Dr. Jafred Mulama Kitaa Dr. Jafred Mulama Kitaa

Small Animal Medicine